Ako zvládať emócie v tehotenstve?

376x

Nežijeme preto aby sme dosahovali iba výsledky ale aj preto aby sme preciťovali zážitky. Tým najúžasnejším zážitkom pre každú ženu je byť matkou. Nie všetkým ženám je toto šťastie dopriate. Tebe áno! Poďakuj sa za to, hneď budeš o čosi kľudnejšia a vyrovnanejšia. Nemyslíš?

Fyziológia emócií alebo inak čo je príčinou našich pocitov?

Emócie sú psychické javy, ktoré výrazne zasahujú do každodenného života. Ovplyvňujú psychické i fyzické zdravie a ich príčiny sú prirodzenou funkciou našej mysle. Z hľadiska fylogenézy sú emócie najstaršie, to znamená, že majú centrum v najstarších častiach mozgu a zaberajú väčšiu časť CNS (centrálneho nervového systému).

Mala by si vedieť, že nie je správne ich potláčať ani sa ich zbavovať, treba im porozumieť. Nevieme si zakryť oči rukami a povedať ,,stop, neobjavujte sa!“ Treba pochopiť ako vznikajú a ako rozrušujú tvoju myseľ. Tento druh poznania je dôležitý, pretože emócia nie je vytváraná intelektom a nie je ani produktom vonkajších podmienok, zhodujú sa mnohí odborníci. Emócia je len v nás, je to náš vnútorný pocit, poprípade prejav tvojho pripútania k egu.

Patrí sem napríklad taká NÁLADA. Isto to poznáš, že si v poslednej dobe častejšie náladová. Nálada je v podstate dlhšie pretrvávajúci emocionálny stav s menšou intenzitou. Nálada sa nevzťahuje k niečomu určitému, jej impulz je nejasný, nevieš prečo ju máš, iba sa domnievaš čo ju mohlo navodiť… náladu vyvoláva najčastejšie spomienka, ktorú asociuje nejaký podnet.

Vzniká pod vplyvom hormonálnych a biofyzikálnych zmien. Predtým to bola menštruácia a teraz je to tehotenstvo. Ovplyvňuje ťa pozitívne alebo negatívne, v závislosti od formy nálady. Keď som šťastná ja – moje JA je šťastné. Cítim smútok, som nešťastná. Celkom jednoduché, nie?

Vlastným pozorovaním a samozrejme aj vlastnými skúsenosťami dospeješ k poznaniu, že tvoje pocity sú spojené s rôznymi príčinami emócií. Keď je mi zima oblečiem sa a naopak keď je mi teplo vyzlečiem sa. A tu sa dostávame k fyziologickým, periférnym zmenám, ktoré sú pozorovateľné na povrchu tela alebo voľným okom. Keď máš zmenu nálady môžeš pociťovať napríklad zmenu v dýchaní alebo zmeny vo vodivosti kože – takzvaná kožnogalvanická reakcia, ktorá súvisí s aktivitou potných žliaz, teda s potením.

Vodivosť kože súvisí s emocionálnym prežívaním. Čo samozrejme vplýva na tvoje dieťa. Ďalej môžeš pociťovať svalové napätie, pri nejakom emocionálnom zážitku, napríklad pri prekvapení. A v neposlednom rade emocionalita ovplyvňuje gastrointestinálnu činnosť v oblasti žalúdka, keď neješ tvoje dieťa nedostáva výživu…. Tak vidíš ako je to všetko prepojené.

Onedlho budeš mamou. Treba pochopiť vzájomný vzťah medzi príčinami emócií a uhľom pohľadu na situáciu. Tu sa už dostávame k tomu čo sa ti snažím vysvetliť. Na každú situáciu sa dá vždy pozrieť dvomi pohľadmi, negatívnym ale samozrejme aj pozitívnym. Niečo podobné ako každá minca má dve strany. To budeš učiť aj svoje dieťa keď to teraz pochopíš. To neznamená síce, že si už slobodná a porozumela si ale začínaš chápať význam.

Myšlienky, ktoré si v hlave opakuješ, si vlastne živíš a nedovolíš mysli aby sa od nich odpútala. Ak ich pustíš, budeš slobodná, neinvestuj preto energiu do niečoho, čo nevieš ovplyvniť, zmeniť, čo nezávisí len od teba. Zameraj sa na to, čo zmeniť vieš. A tým je tvoj pohľad na situáciu, tvoj postoj.

Takže práve si sa dozvedela, že emócie sprevádzajú človeka nielen od narodenia po smrť ale samozrejme aj v prenatálnom období. Preto milá fit mamina dbaj na svoje nálady, snaž sa im porozumieť aby malo v konečnom dôsledku tvoje dieťa kľudný vývin.

Ak sa chceš dozvedieť o emóciách viac, v ďalšom pokračovaní si môžeš prečítať niečo o neurofyziológií emócií alebo jednoducho o strese a jeho vplyve na tvoje telo 😃.

tvoje Fit maminy